SMULKIŲ SIUNTŲ GABENIMAS IŠ AMERIKOS Į LIETUVĄ

Smulkių siuntų gabenimas yra viena populiariausių paslaugų pasaulyje. 2014 metais UAB AZI GROUP, bendradarbiaudama su Amerikos kompanija ANCHOR EXPRESS INC, o taip pat ir su stambiausiomis aviakompanijomis, pradėjo teikti šią paslaugą.

Pagrindinis šios paslaugos maršrutas JAV-Lietuva.

ANCHOR EXPRESS INC kompanijos atsakomybė – siuntinių surinkimas ir išsiuntimas iš JAV. UAB AZI GROUP Lietuvoje yra atsakinga už siuntų priėmimą, muitinių formalumų sutvarkymą bei siuntinių pristatymą gavėjams Lietuvoje.

Smulki siunta – tai siunta, kurios muitinė vertė yra ne didesnė nei 75 litai, kai išleidžiamos į laisvą apyvartą siuntos gavėjas yra juridinis asmuo, arba siuntos muitinės vertė yra ne didesnė nei 160 litų, kai išleidžiamos į laisvą apyvartą siuntos gavėjas yra fizinis asmuo, ir tenkinamos kitos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nurodytos sąlygos. Smulki siunta taip pat yra eksportuojama siunta, kurios muitinė vertė yra ne didesnė kaip 3500 litų, kai siuntėjas yra fizinis arba juridinis asmuo.

Smulkių siuntų gabenimo paslauga leidžia tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims pirktis JAV iš internetinių parduotuvių, EBAY, AMAZON ir kt.

Jums tereikia susisiekti su mumis ir mes Jus nurodysime adresą, kuriuo galėsite siųsti savo prekes Amerikoje.

Smulkios siuntos privalo būti sudėtos į patvarias pakuotes, ant jų nurodant gavėjo adresą, kuris užrašomas įskaitomai, vadovaujantis adresų užrašymo standartu. Pakuotė turi atitikti siuntos formą ir pobūdį bei vežimo sąlygas. Siuntos, kuriose sudėti daiktai, galintys sužeisti, ištepti ar sugadinti kitas pašto siuntas, turi būti supakuotos į specialią pakuotę, kuri apsaugotų nuo visų šių pavojų.

Pagal pasaulinio pašto bendrąjį reglamentą visų rūšių siuntose draudžiama siųsti šiuos išvardintus daiktus: •   Narkotines ir psichotropines medžiagas; •   Sprogstamąsias, degiąsias ir kitas pavojingas medžiagas, taip pat radioaktyviąsias medžiagas; •   Įžeidžiančio ir nepadoraus pobūdžio prekes; •   Gyvus gyvūnus; •   Daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama; •   Daiktus, kurie dėl savo pobūdžio ar įpakavimo gali kelti pavojų pašto darbuotojams, ištepti ar sugadinti kitas siuntas arba pašto įrangą; •   Dokumentus, kurie savo pobūdžiu yra aktualūs, ir asmeninius susirašinėjimus tarp asmenų, kurie nėra siuntėjai ir gavėjai arba asmenys, gyvenantys kartu su jais; •   Monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ar kitus vertingus daiktus.

Kiekviena šalis gali turėti papildomą sąrašą. Siunčiant oro paštu nedėkite aerozolinių dezodorantų, kvepalų, lako nagams, alkoholinių gėrimų.

Už siuntos turinį atsakingas siuntėjas, jei nustatoma, kad priimtoje pašto siuntoje yra teisės aktais draudžiamų siųsti daiktų (prekių), jie grąžinami siuntėjui arba konfiskuojami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.